გამოცდილება
ტექნიკური პერსონალის 13 წლიანი გამოცდილება
უსაფრთხოება
მომსახურება გაწეულ არის უსაფრთხოებისა და ლიფტების ექსპლუატაციის ნორმების სრული დაცვით
სტანდარტი
მომსახურეობის გაწევა თანამედროვე სტანდარტების უზრუნველყოფით
ეფექტურობა
24/7 ტექნიკური პერსონალის და ქოლ ცენტრის მომსახურეობა
ჩვენს შესახებ

ლიფტების მომსახურეობის სფეროში მუშაობა მრავალი კომპონენტისგან და სირთულისგან შედგება, რაც ყოველდღიურად თქვენი უსაფრთხო და კომფორტული მგზავრობის გარანტიაა. Lifts Service LS გუნდი შედგება 13 წლიანი გამოცდილების მქონე მექანიკოსებისგან. ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ როგორც მომსახურეობის გაუმჯობესებაზე, ასევე ტექნიკური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებასა და თანამედროვე სტანდარტების დანერგვაზე. Lifts Service LS-ის პროფესიონალ ტექნიკოსთა ჯგუფი ევროპული სტანდარტების შესაბამისად ამოწმებს ჩვენი მომხმარებლების ლიფტს ყოველთვიურად, რაც ნიშნავს მგზავრების დაცულობას და ლიფტის გამართულად მუშაობას 24/7/365 რეჟიმში.

გთავაზობთ OTIS–ის ფირმის, ჩინური და თურქული წარმოების პანორამული, სამგზავრო და სატვირთო ლიფტების ინსტალაცია, დაპროექტება, ლიფტის დაზიანების შეფასება, აღდგენა, მონტაჟი, ყოველთვიური პროფილაქტიკური ტესტირება-შემოწმება. აგრეთვე, ესკალატორებისა და ტრავალატორების ინსტალაცია–მონტაჟი, 24/7 მომსახურება მგზავრების გაჭედვის შემთხვევაში და 24/7 ქოლ–ცენტრის მომსახურეობა.

პროდუქცია & სერვისები
ლიფტის ინსტალაცია-მონტაჟი

პანორამული, სამგზავრო და სატვირთო ლიფტების დაპროექტება, მონტაჟი, ინსტალაცია, მოდერნიზაცია, ყოველთვიური პროფილაკტიკური ტესტირება-შემოწმება, ლიფტის დაზიანების შემოწმება, დაზიანების შემთხვევაში რეაგირება არანაკლებ 2 საათისა, ტექნიკური პერსონალისა და ქოლ-ცენტრის 24/7 მომსახურეობა. მომსახურება გაწეული არის უსაფრთხოებისა და ლიფტების ექსპლუატაციის სრული დაცვით.

ესკალატორების ინსტალაცია-მონტაჟი

ესკალატორების გამოყენების ძირითადი სფეროები მოიცავს სავაჭრო ცენტრებს, აეროპორტებს, სატრანზიტო სისტემებს (რკინიგზის სადგურები), სასტუმროებს, არენებს, სტადიონებს და საზოგადოებრივ შენობებს. ესკალატორებს აქვთ დიდი რაოდენობის ხალხის გადაადგილების შესაძლებლობა. 2009 წლიდან ესკალატორების უსაფრთხოებაზე ვზრუნავთ უმაღლესი ხარისხის ტექნიკა-დანადგარებით.

ტრავალატორების ინსტალაცია-მონტაჟი

გთავაზობთ ტრავალატორების ინსტალაციას, მონტაჟს და ყოველთვიურ პროფილაქტიკურ შემოწმებას, პროფესიონალი ტექნიკოსთა გუნდის 13 წლიანი გამოცდილებით. მომსახურეობა გაწეულ არის უსაფრთხოების ნორმების სტანდარტების მიხედვით.